نمایش دادن همه 3 نتیجه

تأثیر دراز مدت روش های مختلف آبیاری درختان با پساب بر تجمع فلزات سنگین در خاک

4,000 تومان
تأثیر دراز مدت روش های مختلف آبیاری درختان با پساب بر تجمع فلزات سنگین در خاک سید حسن طباطبایی، پیام

Compost’leachate recycling through land treatment and application of natural Zeolite

4,000 تومان

Sayyed-Hassan Tabatabaei, Payam Najafi, Sayyed Mohammad Javad Mirzaei, Zohreh Nazem, Manouchehr Heidarpour, Shapoor Hajrasoliha, Majid Afyuni, Habiballah Beigi Harchegani, Esmaeel Landi, Leila Akasheh, Mohammad Zamanian, Mehdi Barani, Houssin Amini