دکتر پیام نجفی
دکتر پیام نجفی

دکتر پیام نجفی

 • دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان), اصفهان, اصفهان, ایران
 • هنوز رتبه بندی پیدا نشده است!

  بررسی آلودگی نیتراتی آب زیرزمینی ناحیه جنوب شرق شهر اصفهان

  4,000 تومان
  بررسی آلودگی نیتراتی آب زیرزمینی ناحیه جنوب شرق شهر اصفهان آتوسا عبداللهی، پیام نجفی، محمدمهدی قیصری، مهران هودجی چکیده با

  بررسی آلودگی میکروبی ناشی از آبیاری چمن با فاضلاب تصفیه شده شهری

  4,000 تومان
  بررسی آلودگی میکروبی ناشی از آبیاری چمن با فاضلاب تصفیه شده شهری پیام نجفی چکیده چمن مهم‌ترین گیاه پوششی جهان

  بررسی راندمان کانی گارنت در صافی سه لایه‌ای در حذف کدورت و موجودات بیولوژیکی در تصفیه‌خانه آب اصفهان

  4,000 تومان
  بررسی راندمان کانی گارنت در صافی سه لایه‌ای در حذف کدورت و موجودات بیولوژیکی در تصفیه‌خانه آب اصفهان محسن معمارزاده،

  تأثیر شیرابه زباله بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک غنی شده با زئولیت

  4,000 تومان
  تأثیر شیرابه زباله بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک غنی شده با زئولیت سید محمدجواد میرزایی، سید حسن طباطبایی، منوچهر

  ارزیابی ابعاد برنامه توسعه حرفه‌ای دبیران در زمینه نانو فناوری از دیدگاه دبیران شهر اصفهان

  4,000 تومان
  ارزیابی ابعاد برنامه توسعه حرفه‌ای دبیران در زمینه نانو فناوری از دیدگاه دبیران شهر اصفهان مليحه زارعی شمس آبادی، پيام

  تأثیر دراز مدت روش های مختلف آبیاری درختان با پساب بر تجمع فلزات سنگین در خاک

  4,000 تومان
  تأثیر دراز مدت روش های مختلف آبیاری درختان ب